หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำหลักสูตรโฉมใหม่ เพิ่มความมั่นใจสำหรับนักเรียนที่ชอบสิ่งใหม่. ตอบโจทย์ Thailand 4.0
แนะนำหลักสูตรโฉมใหม่ เพิ่มความมั่นใจสำหรับนักเรียนที่ชอบสิ่งใหม่. ตอบโจทย์ Thailand 4.0

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-14 15:21:18

แนะนำหลักสูตรโฉมใหม่ ???????????????? เพิ่มความมั่นใจสำหรับนักเรียนที่ชอบสิ่งใหม่. ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ????????

✅✅ หลักสูตรผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ ✅✅
Work Integrated Learning: WIL

???????? สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

⚡️⚡️จุดเด่นคือ การเรียนควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์ในภาคธุรกิจ ตอบโจทย์จบแล้วทำงานได้จริงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

????จับมือภาคเอกชนผลิตบุคลากรมืออาชีพ ศักยภาพสูง

ทำไมต้องเปิดสาขานี้ ????????
ยุคที่ผู้คนช็อปปิงออนไลน์เพียงปลายนิ้ว สะท้อนอนาคตหน้าร้านการค้าจะถูกลดบทบาท กลายเป็นขาขึ้นธุรกิจโลจิสติกส์ เมื่อมีผู้ขาย ผู้ซื้อมูลค่ามหาศาล “ตัวกลาง” ที่ทำหน้าที่ “กระจายสินค้า" (Distributors) และบริการไปถึงปลายทางจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้บรรดาผู้ประกอบการ “โลจิสติกส์” ตบเท้าวางแพลทฟอร์มธุรกิจ ขานรับความต้องการพ่อค้าแม่ขายอออนไลน์ ในการกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงมีความต้องการ บุคลากรเฉพาะด้านเข้าไปรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ทำไมต้องเลือกเรียน ????????
????หลักสูตรผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ ที่ศักยภาพสูง
???? เรียนจบปริญญาตรีภายใน 3 ปี
???? เรียนในมหาวิทยาลัย 50%
เรียนรู้ในสถานประกอบการจริง 50 %
???? ลดความเสี่ยงการตกงานหลังจบการศึกษา
???? ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในธุรกิจที่กำลังเติบโต
???? เน้นการเรียนด้วย microsoft Excel ขั้นสูง
???? เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
???? สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติงานในสถานประกอบการจริง