สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ...คลิกที่นี่...

-ภาพกิจกรรมหลักสูตร
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ 

2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่หลักสูตร-สมัครเรียน ป.โท คลิกที่นี่