สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ...คลิกที่นี่...ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ 

2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่หลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา


สมัครเรียน ป.โท คลิกที่นี่