แจ้งวิธีการเข้าใช้ระบบ e-Office จากภายนอกมหาวิทยาลัย


-Link E-office

แจ้งวิธีการเข้าใช้ระบบ e-Office จากภายนอกมหาวิทยาลัย

แจ้งวิธีการเข้าใช้ระบบ e-Office จากภายนอกมหาวิทยาลัย

เนื่องจากในขณะนี้จำเป็นต้องทำการตรวจสอบ Traffic จากทุกช่องทางที่เข้ามาในระบบ e-Office
จึงต้องทำการปิดการใช้งาน e-Office จากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งบนอุปกรณ์มือถือ และ PC ฯลฯ

หากต้องการใช้งานระบบ e-Office จากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือต้องการใช้งานผ่านมือถือ
ให้ใช้งานผ่านระบบ VPN ของทางมหาวิทยาลัย ดังนี้

PC (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัย)

          ให้ทำการเข้าใช้งานผ่านระบบ VPN ผ่านทางเว็บไซต์  vpn2.ssru.ac.th แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมตามที่ระบบแนะนำ (ใช้ Username ระบบ Internet เพื่อเข้าระบบ VPN) เมื่อติดตั้งโปรแกรมและทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานระบบ e-Office ได้ตามปกติ

Mobile Device (อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย)

          - ในระบบ IOS ให้ดาวโหลดโปรแกรม EasyConnect ผ่านทาง App Store

          - ในระบบ Android ให้ดาวโหลดโปรแกรม EasyConnect ผ่านทาง Google Play

          เมื่อเข้าโปรแกรม EasyConnect แล้วให้กรอกเว็บไซต์ vpn2.ssru.ac.th จากนั้นทำการ Login ด้วย

รหัสเข้าใช้งาน Internet ส่วนบุคคล เพื่อทำการเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ก็จะสามารถใช้งาน e-Office
ได้ตามปกติ

*หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เบอร์ 02-160-1229 - 1232