หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ให้นักศึกษาทุกท่านมาวัดตัวลองชุดพิธีการสาขา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 ถึง 16.00 น. ห้อง 1101 เท่านั้น
ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ให้นักศึกษาทุกท่านมาวัดตัวลองชุดพิธีการสาขา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 ถึง 16.00 น. ห้อง 1101 เท่านั้น

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 15:37:27


ฝ่ายกิจการนักศึกษา.pptx