หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญามหาบัณฑิต > สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญามหาบัณฑิต

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-31 12:47:01


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ...คลิกที่นี่...

MBA.jpg

MBA1140x420.jpg

MBA350.jpgขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ 

2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่หลักสูตร


-สมัครเรียน ป.โท คลิกที่นี่