หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญามหาบัณฑิต > สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญามหาบัณฑิต

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-28 14:02:29


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ...คลิกที่นี่...


MBA.jpg

MBA1140x420.jpg

MBA350.jpg


ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ 

2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่หลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา


สมัครเรียน ป.โท คลิกที่นี่