หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมออนไลน์ เรื่อง การติดตามและมอบหมายงานแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564
การประชุมออนไลน์ เรื่อง การติดตามและมอบหมายงานแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:59:26

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 อาจารย์พุทธวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และเจ้าหน้าที่ในโครงการ U2T ของตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุมออนไลน์ เรื่อง การติดตามและมอบหมายงานแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564 นำเสนอแผนงานพัฒนา - ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการดำเนินกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ผ่านกิจกรรม 5 กิจกรรมเชิงรุก U2T COVID Week” เพื่อวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเชิงรุกของตำบลพังตรุBinder1.pdf