หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-25 16:45:21

วันที่ 24 มกราคม 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet