หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-06-13 05:24:02

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566  

ณ ชุมชนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นำทีมโดยอาจารย์ศิริอร สนองค์ พร้อมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น โดยให้องค์ความรู้ด้านการจัดการช่องทางจัดจำหน่ายตลาดยุคดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมท้องถิ่นวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยมะพร้าวทรงตัวหนอนที่ใช้สำหรับใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งลดการกระแทรกของปลาสวยงาม (ปลาหางนกยูง) เพื่อเป็นการสร้างรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อขจัดความยากจนและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs4)  เพื่อเพิ่มความสามารถในชุมชนการฟื้นตัวในชุมชน (SDG11) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

Binder15.pdf