หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การจัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดก ...
2021-09-09 13:14:34
การประชุมจัดตั้ง "สมาคมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสวนสุนันทา"
อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมจัดตั้ง "สมาคมวิชาชีพโ ...
2021-04-12 03:59:29
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนัก ...
2021-04-12 02:59:06
บรรยายกาศ คณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ มณฑลเซี่ยงไฮ้
บรรยายกาศ คณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ มณฑลเซี่ยงไฮ้Binder1 ...
2018-11-27 13:06:16
บรรยากาศแนะแนวการศึกษา รร. ราชินูทิศสวนกุหลาบ ปทุมธานี
บรรยากาศแนะแนวการศึกษา รร. ราชินูทิศสวนกุหลาบ ปทุมธานีBinder1.pdf ...
2018-11-26 13:48:09
เพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้รายวิชาตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยบริษัท KWE-Kintetsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้รายวิชาตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศ” โดยบริษัท KWE-Kintetsu Logistic ...
2018-11-22 09:28:34
ข่าวปัจจุบัน