หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมจัดตั้ง "สมาคมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสวนสุนันทา"
อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมจัดตั้ง "สมาคมวิชาชีพโ ...
2021-04-12 03:59:29
เตรียมพร้อมก่อนลงแข่งรอบที่1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ระนอง ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ ราชกรูด จ.ระนอง
เตรียมพร้อมก่อนลงแข่งรอบที่1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ระนอง ณ ค่ายรัตนรัง ...
2018-04-26 12:45:25
ข่าวปัจจุบัน