หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรมไลฟ์สดให้ความรู้กับน้อง ๆ DEK 66 ในหัวข้อ แนวโน้มโลจิสติกส์ไทยในอนาคต
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย จัดกิจกรรมไลฟ์สดให้ความรู้กับน้อง ...
2023-05-15 15:48:28
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนกา ...
2023-05-15 15:23:45
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะกร ...
2023-05-15 15:05:58
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ ...
2023-05-15 15:01:29
Congratulations คนเก่งโลจิสติกส์
   Congratulations ประกาศผลรางวัลงานวิจัยดีเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีวิทยาลัย ...
2023-05-15 14:11:08
การประชุมหารือการทบทวนวิสัยทัศน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมผูู้บริหารวิทยา ...
2023-04-10 16:44:31
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี ชั้นปีที่ 3
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี ชั้นปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจ ...
2023-04-10 16:31:18
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัย
ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-04-10 16:25:32
งานบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ เส้นทางสู่อาชีพ เตรียมพร้อมสําหรับอาชีพด้านการบิน : หลักสูตรสําคัญและการรับรอง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศจัดงานบรรยายพิเศษให้กับนั ...
2023-04-10 16:12:28
ข่าวปัจจุบัน