หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง
 -รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง ...
2023-12-20 09:32:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาป.ตรี(ระบบการศึกษาทางไกล)ภาคพิเศษ(ITBS) ภาคเรียนที่ 2/66
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาป.ตรี(ระบบการศึกษาทางไกล)ภาคพิเศษ(ITBS) ภาคเรียนที่ 2/66 ...
2023-12-06 10:20:46
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (FreeEnrollment)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (FreeEnrollment)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ...
2023-12-06 10:20:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2 บางปะกง
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2 บางปะกง ...
2023-11-20 09:47:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2 ITBS
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2  ITBS ...
2023-11-20 09:47:16
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
-ประกาศรายชื่อน.ศ.สอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566.pdf ...
2023-11-14 08:42:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2566 (บางปะกง) รอบ 2
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2566 (บางปะกง) รอบ ...
2023-11-07 14:59:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ITBS) รอบ 2
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(ระบบการศึกษาทางไกล)ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ITBS) รอบ 2 ...
2023-11-07 14:59:06
ข่าวย้อนหลัง