หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ประเมินอาจารย์ผู้สอน.pdf ...
2020-10-01 12:36:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Double A อาคาร 1 ชั้น 2
*** หมายเหตุ ในวันสอบให้นักศึกษาทุกคน นำบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษาตัวจริงมาด้วยคลิก-ประกาศรายชื่อผู ...
2020-10-01 15:14:51
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2563
คลิก    -ประกาศผลการทดสอบ (ขนส่งสินค้าทางถนน).pdf    -ประกาศผลการทดสอบ (คลังสินค ...
2020-09-29 09:09:43
เปิดรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
-ใบสมัคร แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ.pdf6.jpg ...
2020-09-29 09:09:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานปี63
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานปี63.pdf ...
2020-09-17 15:26:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับป.ตรี(ภาคพิเศษ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับป.ตรี(ภาคพิเศษ).PDF ...
2020-09-11 15:19:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ป.ตรี (ภาคพิเศษ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ป.ตรี(ภาคพิเศษ).pdf ...
2020-08-25 11:35:59
ประกาศ รับ Tablet นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตนครปฐม
ประกาศ รับ Tablet นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตนครปฐม>ลงทะเบียนรับ Tablet  **27 ก.ค. - 11 ส.ค ...
2020-08-19 13:55:31
ข่าวย้อนหลัง