หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนัก ...
2021-02-17 16:17:47
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัย โลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า ผศ.ดร.คมสัน โสมณว ...
2021-02-17 16:11:03
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับสูงในหัวข้อเรื่อง Logistics Strategies Management
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศั ...
2021-02-17 15:37:22
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับแผนการเรียน
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการป ...
2021-02-17 14:43:11
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพ ...
2021-02-17 14:09:34
ข่าวย้อนหลัง