หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ผู้ช่วย ...
2023-07-11 00:17:32
เรียนสนุกกับอาจารย์ต่างชาติ ในโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการปรับพื้นฐาน ...
2023-07-11 00:11:26
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนม ...
2023-07-11 00:07:42
โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการปรับพื้นฐาน ...
2023-07-11 00:01:51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2023 สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง (TOM)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการการขนส่ง นำโดย อาจารย์ปิยมาส กล้าแข็ง หัวหน้าสาข ...
2023-07-10 23:52:07
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2023 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ (LMI)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ นำโดย อาจารย์พิชญ์พิ ...
2023-07-10 23:48:04
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2023 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ นำโดย อาจารย์ ดร.อ ...
2023-07-10 23:44:07
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2023 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LOG)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำโดย หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมทีมคณาจาร ...
2023-07-10 23:40:40
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2023 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ นำโดย อาจารย์สราวุธ พุฒนว ...
2023-07-10 23:31:42
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2023 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (MRT)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี นำโดย อาจารย์ศิริอร สนองค์ หัวหน้าสาขาวิ ...
2023-07-10 23:26:44
ข่าวปัจจุบัน