หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พาชมเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมท กิจกรรม Ambassador 2023
ภาพเรียกน้ำย่อย พาชมเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมท กิจกรรม Ambassador 2023 ปีนี้มาใน Concept : EMPO ...
2023-09-12 14:52:48
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพในวิชาชีพสำหรับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์ ดร.ศ ...
2023-07-10 22:37:16
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  นำทีมผู้บริหาร ...
2023-07-10 22:30:53
มาต่อกันอีกรุ่น กับการเรียนของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
...หลากหลายความรู้ ที่เรามอบให้น้อง ๆ การขายของออนไลน์ และ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก็เ ...
2023-07-10 22:23:56
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2566
ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เ ...
2023-07-10 22:19:50
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ส ...
2023-07-10 22:16:02
ได้รับการตอบรับอย่างดี กับ หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาพิการ กับการสัมภาษณ์นักศึกษาพิการ รอบที่ 1
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์นักศึ ...
2023-07-10 22:12:39
การประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร. ...
2023-07-10 22:09:16
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ผ่านการเข้าร่วม อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ตรวจประเมิน คุณภาพภายใน
ผู้บริหารที่ผ่านการเข้าร่วม อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-07-10 21:58:39
ข่าวปัจจุบัน