หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พาชมเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมท กิจกรรม Ambassador 2023
ภาพเรียกน้ำย่อย พาชมเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมท กิจกรรม Ambassador 2023 ปีนี้มาใน Concept : EMPO ...
2023-09-12 14:52:48
โฉมหน้าเหล่าตัวตึง ACM ในกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 1
โฉมหน้าเหล่าตัวตึง ACM ในกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 1ตัวตึง สุดจี๊ดดด !!! กับกีฬาสานสัมพันธ์ Air cargo ...
2023-01-15 00:47:29
งานพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระบรมรา ...
2022-12-15 06:43:12
การประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ พ.ศ. 2566-2570
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมก ...
2022-12-15 06:37:39
ลุยถึงที่ กับการแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยอาชีวะสระบุรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำโดย ...
2022-12-15 06:34:11
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ดร. ...
2022-12-15 06:25:56
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE 2022
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุ ...
2022-12-15 06:22:21
CLS SSRU X ITBS
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณาจารย์ หา ...
2022-12-15 06:14:34
ข่าวปัจจุบัน