หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด-ปิด งานกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 29 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด-ปิด งานกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 29 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-02-26 14:13:54

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด-ปิด งานกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 29 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเลือกในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และขอให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อกีฬาสี 80 ปี