หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ(โครงการความร่วมมือกับITBS)ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ(โครงการความร่วมมือกับITBS)ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 รอบที่ 3

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-11-28 10:47:47

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ(โครงการความร่วมมือกับITBS)ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 รอบที่ 3