หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศ ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2022-08-15 15:28:17

ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565

คลิกสาขา

1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.pdf

2.สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี.pdf

3.สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง

4.สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ.pdf

5.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์.pdf

6.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ).pdf