หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 09:22:09

“ธุรกิจพาณิชยนาวี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้าส่งออก และการขนส่งสินค้าทางเรือ ยกระดับบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในประเทศ”

……………………………………………………..

แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

Maritime Business


 สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

https://line.me/ti/p/JLqdpwA9gm


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 0624913343 หรือ 0638788208

ฝ่ายแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา

Website : www.cls.ssru.ac.th


รวม.pdf