หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 09:12:50

“แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศเน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ”

……………………………………………………..

แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Air Cargo Management


 สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

https://line.me/ti/p/JLqdpwA9gm


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 Tel : 0624913343 หรือ 0638788208

ฝ่ายแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา

 Website : www.cls.ssru.ac.th


001 (1).pdf