หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์
สวนสุนันทา พัสตราภรณ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 08:54:21

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรณรงค์แต่งกาย ผ้าไทย ทุกวันศุกร์ ในกิจกรรม "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

Magazine template 1-03.pdf