หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รับตรงรอบ 1 สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ออนไลน์) ทางเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รับตรงรอบ 1 สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ออนไลน์) ทางเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-14 15:23:49

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รับตรงรอบ 1

สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ออนไลน์) ทางเว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th

คลิก

- กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษต่อ.pdf

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ (นครปฐม).pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ (กรุงเทพ).pdf