หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-18 14:43:25

ตารางสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

คลิก

-แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2-2563.pdf

- กลุ่มรายวิชา CLS.pdf

- กลุ่มรายวิชา GE.pdf

- กลุ่มรายวิชา LOG

- กลุ่มรายวิชา TOM

- กลุ่มรายวิชา ACM

กลุ่มรายวิชา MRT