หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-10-01 14:52:27

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 สอบวันที่ 30 กันยายน 2562และ 1-2-3 ตุลาคม 2562

กลุ่มวิชา ACM.pdf

กลุ่มวิชา CLS.pdf

กลุ่มวิชา GE.pdf

กลุ่มวิชา LOG.pdf

กลุ่มวิชา MRT.pdf

กลุ่มวิชา RTL.pdf

กลุ่มวิชา TOM.pdf

กลุ่มวิชา TOM.pdf

ตารางสอบกลางภาค EP .pdf