หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมการประกวดนักศึกษาต้นแบบที่ดี CLS Ambassadors contest 2019 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 สิงหาคมนี้
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมการประกวดนักศึกษาต้นแบบที่ดี CLS Ambassadors contest 2019 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 สิงหาคมนี้

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-29 11:21:29

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมการประกวดนักศึกษาต้นแบบที่ดี CLS Ambassadors contest 2019 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 สิงหาคมนี้

6.jpg