หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562
ประกาศจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-29 11:18:03

????ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

????แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์อาหาร ในเวลา 08.00 - 11.30 น. และในเวลา 11.45-14.45น., 15.00-18.00น. นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เข้าเรียนตามปกติ

????สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 และ 3 รหัส 60 ในช่วงเวลา 08.30-11.30น. สำหรับอาจารย์พิเศษสอนให้เข้าเรียนตามปกติ และ สำหรับอาจารย์ประจำสอนให้งดการเรียน ในช่วงเวลาดังกล่าว

????สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 และ 3 รหัส 60 ในช่วงเวลา 11.45-14.45น., 15.00-18.00น. ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามปกติ

5.jpg