หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษา ที่สนใจชอบด้านกิจกรรม อุทิศตน เสียสละ มีน้ำใจ ชอบงานสังคม โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 สิงหาคมนี้
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษา ที่สนใจชอบด้านกิจกรรม อุทิศตน เสียสละ มีน้ำใจ ชอบงานสังคม โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 สิงหาคมนี้

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-29 11:12:57

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษา ที่สนใจชอบด้านกิจกรรม อุทิศตน เสียสละ มีน้ำใจ ชอบงานสังคม โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 สิงหาคมนี้


3.jpg