หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานกยศ กรอ นักศึกษาชั้นปีที่2-4 (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี) ที่ต้องการขอกู้ยืม ให้มาทำสัญญา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ one stop service ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
งานกยศ กรอ นักศึกษาชั้นปีที่2-4 (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี) ที่ต้องการขอกู้ยืม ให้มาทำสัญญา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ one stop service ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-29 10:44:30

งานกยศ กรอ นักศึกษาชั้นปีที่2-4(ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี) ที่ต้องการขอกู้ยืม ให้มาทำสัญญา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ one stop service ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

2.jpg