หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 ในงานพิธีประดับบ่า ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 ในงานพิธีประดับบ่า ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-29 10:27:44

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 ในงานพิธีประดับบ่า ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยสามารถร่วมแสดงความยินดีได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงกลาง อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ศาลายา) 

Binder3.pdf