หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการ โครงการดำเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการ โครงการดำเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-29 10:39:35

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการ โครงการดำเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24-08-62.pdf

-กำหนดการ.pdf

หมายเหตุ : แต่งกายเรียบร้อย..เสื้อช๊อป