หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปลี่ยนสถานที่สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) (ทุนเรียนฟรี) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
เปลี่ยนสถานที่สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) (ทุนเรียนฟรี) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-19 11:29:57


-เปลี่ยนสถานที่สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562.pdf