หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ นักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมารับใบประกาศนีบัตร หรือ Certificate ณ ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ อาคาร 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศ นักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมารับใบประกาศนีบัตร หรือ Certificate ณ ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ อาคาร 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-19 11:29:57

ประกาศ นักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมารับใบประกาศนีบัตร หรือ Certificate ณ ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ อาคาร 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

-ขนส่งทางถนน 25 คน.pdf

-คลังสินค้า 141 คน.pdf

-สินค้าคงคลัง 22 คน.pdf