หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนเชิญ.!! คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ที่รักสุขภาพ ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่ 2
เรียนเชิญ.!! คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ที่รักสุขภาพ ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่ 2

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-07-31 10:12:57

เรียนเชิญ.!! คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ที่รักสุขภาพ ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 สมทบทุนการศึกษา “โครงการพี่ส่งน้องเรียน” วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562

## เปิดรับสมัครวันที่ 28 กรกฎาคม กับค่าสมัครราคาพิเศษ (Early Bird Special) สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.runlah.com แล้วเจอกันค่ะ

Binder2.pdf