หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางสอบปลายภาค 3/2561 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ 24 กรกฎาคม 2562
ตารางสอบปลายภาค 3/2561 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ 24 กรกฎาคม 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-07-31 10:10:28

ตารางสอบปลายภาค 3/2561  ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ 24 กรกฎาคม 2562

-กลุ่มวิชา ACM.pdf

-กลุ่มวิชา CLS.pdf

-กลุ่มวิชา GE.pdf

-กลุ่มวิชา LOG .pdf

-กลุ่มวิชา MRT.pdf

-กลุ่มวิชา RTL.pdf

-กลุ่มวิชา TOM.pdf

-กลุ่มสาขาวิชา EP.pdf