หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ
ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-27 11:46:50

ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ

1) สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า (WHO.pdf)

2) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง (INV.pdf)

3) สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน (TSP.pdf)