หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางสอบกลางภาค 3/2561 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562
ตารางสอบกลางภาค 3/2561 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-27 11:47:08

ตารางสอบกลางภาค 3/2561  ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562

-กลุ่มวิชา ACM.pdf

-กลุ่มวิชา CLS.pdf

-กลุ่มวิชา GE.pdf

-กลุ่มวิชา LOG.pdf

-กลุ่มวิชา MRT.pdf

-กลุ่มวิชา RTL.pdf

-กลุ่มวิชาTOM.pdf