หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 2) ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า (เฉพาะกลุ่มแรก ที่สอบ 6 มิ.ย.62)
ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 2) ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า (เฉพาะกลุ่มแรก ที่สอบ 6 มิ.ย.62)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-10 10:46:43

ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง  2) ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

(เฉพาะกลุ่มแรก ที่สอบ 6 มิ.ย.62)

-ประกาศผลสอบสินค้าคงคลัง.pdf

-ประกาศผลสอบคลังสินค้า.pdf