หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรวิน อ่อนสกุล ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program รุ่นที่ 51ของบริษัท CP All วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 THE PINE RESORT
ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรวิน อ่อนสกุล ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program รุ่นที่ 51ของบริษัท CP All วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 THE PINE RESORT

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-05-30 13:08:20

ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรวิน อ่อนสกุล ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

Leadership Development Program รุ่นที่ 51ของบริษัท CP All

วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 THE PINE RESORT