หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2.แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมระเบียบวินัยจราจร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4-201 ชั้น 2
ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2.แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมระเบียบวินัยจราจร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4-201 ชั้น 2

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-05-21 16:01:41