หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้ง นศ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 ในวันที่ 4-8 มีนาคม 2562
ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้ง นศ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 ในวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-05 10:20:09

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา

แจ้ง นศ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 ในวันที่ 4-8 มีนาคม 2562