หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ในวันที่ 24-25 ตค. 2561 นี้ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน มารับบัตรนักศึกษาตัวจริง เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ โถงหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 *โดยนำใบเสร็จค่าแรกเข้า และบัตรประชาชนมาแสดง
ในวันที่ 24-25 ตค. 2561 นี้ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน มารับบัตรนักศึกษาตัวจริง เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ โถงหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 *โดยนำใบเสร็จค่าแรกเข้า และบัตรประชาชนมาแสดง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 15:37:53

วันที่ 24-25 ตค. 2561 นี้
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
มารับบัตรนักศึกษาตัวจริง
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
ณ โถงหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1

*โดยนำใบเสร็จค่าแรกเข้า และบัตรประชาชนมาแสดง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับบัตรนักศึกษา*


6.jpgวันที่ 24-25 ตค.pptx