หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดำเนินการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารที่เกิด พ.ศ. 2541 ดำเนินการกรอกข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่างและนำเอกสารมาส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 https://goo.gl/forms/vcnzSznNY1Mc2q1c2
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดำเนินการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารที่เกิด พ.ศ. 2541 ดำเนินการกรอกข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่างและนำเอกสารมาส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 https://goo.gl/forms/vcnzSznNY1Mc2q1c2

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 15:35:55

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดำเนินการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารที่เกิด พ.ศ. 2541 ดำเนินการกรอกข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่างและนำเอกสารมาส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

https://goo.gl/forms/vcnzSznNY1Mc2q1c2


1.jpg