หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อ วันเวลาสอบ ICT (รหัส57-60) ที่สอบ วันที่ 8-12 ตค 61 สถานที่สอบ ห้องคอมฯ ตึก 2 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จ.นครปฐม
ประกาศรายชื่อ วันเวลาสอบ ICT (รหัส57-60) ที่สอบ วันที่ 8-12 ตค 61 สถานที่สอบ ห้องคอมฯ ตึก 2 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จ.นครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-10-20 17:22:45

ประกาศรายชื่อ วันเวลาสอบ ICT (รหัส57-60) ที่สอบ วันที่ 8-12 ตค 61 สถานที่สอบ ห้องคอมฯ ตึก 2 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จ.นครปฐม 

***มาก่อนสอบ ครึ่ง ชม รายชื่อที่มีสี ติดต่อ พี่เปรี้ยว ห้อง สำนักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ตึก 2 ชั้น 1 (วันที่ 1-5 ตค 61 เท่านั้น)

-รายชื่อ 8-12 ตค 61.pdf57-60.jpg

รวม 8-12 ตค 61.pdf