หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 Portfolio รับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา 021601380
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 Portfolio รับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา 021601380

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-21 12:54:39

ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 Portfolio รับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา 021601380

-รอบที่ 1 Portfolio.jpg