หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ.... เเจ้งนักศึกษาที่มีการสอบในรายวิชาสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) **ให้จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) เพื่อใช้ประกอบการสอบ ในวันที่ 19,21,25,28 กันยายน 2561 นี้ด้วย**
ประกาศ.... เเจ้งนักศึกษาที่มีการสอบในรายวิชาสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) **ให้จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) เพื่อใช้ประกอบการสอบ ในวันที่ 19,21,25,28 กันยายน 2561 นี้ด้วย**

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-18 11:21:05

ประกาศ....
เเจ้งนักศึกษาที่มีการสอบในรายวิชาสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)
**ให้จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) เพื่อใช้ประกอบการสอบ
ในวันที่ 19,21,25,28 กันยายน 2561 นี้ด้วย**

ตวจสอบรายชื่อ update ได้ที่>>>
http://www.nkpt.ssru.ac.th/news/view/ssrunkpt154