หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ สมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าทำงานตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ สอบในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ สมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าทำงานตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ สอบในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-14 19:01:09

FREE ❗️❗️
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ สมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าทำงานตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ
 สอบในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา (ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม)

 คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครสอบ ต้องผ่านการฝึกงานหรือทำงานมาแล้วเท่านั้น

เฉพาะนักศึกษา SSRU สมัครช่องทางนี้ก่อน
https://docs.google.com/…/1u5MDeL-seQKiF1F4zO0wlr…/viewform…

รายละเอียดและใบสมัครดูจาก Website ITBS
http://www.itbslogistics.com/course/freightforwarder.html