หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิ่ง 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน (นักศึกษาได้หน่วยกิต จำนวน 12 หน่วยกิต ต้องลงทะเบียนชำระเงินแล้วปริ้นใบชำระเงินไปยื่นที่ กองพัฒนาศึกษาฯ จึงจะได้รับ 12 หน่วยกิต)
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิ่ง 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน (นักศึกษาได้หน่วยกิต จำนวน 12 หน่วยกิต ต้องลงทะเบียนชำระเงินแล้วปริ้นใบชำระเงินไปยื่นที่ กองพัฒนาศึกษาฯ จึงจะได้รับ 12 หน่วยกิต)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-21 14:06:05

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิ่ง 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน (นักศึกษาได้หน่วยกิต จำนวน 12 หน่วยกิต ต้องลงทะเบียนชำระเงินแล้วปริ้นใบชำระเงินไปยื่นที่ กองพัฒนาศึกษาฯ จึงจะได้รับ 12 หน่วยกิต) สนใจลงสมัครตามลิ้งนี้

https://ssrurun80.ssru.ac.th/index.html#top