หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1 รายใหม่ และชั้นปี อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -14.00 น
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1 รายใหม่ และชั้นปี อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -14.00 น

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-10 10:55:17

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1 รายใหม่ และชั้นปี อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมตามระยะเวลาที่กำหนด

สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -14.00 น.เท่านั้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2

และจะไม่เปิดเพิ่มรอบการส่งเอกสารในทุกกรณี


หมายเหตุ

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนนำมาส่ง และแต่งกายให้เรียบร้อย