หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องสมุด อาคารโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องสมุด อาคารโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-07 11:22:01

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕

วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องสมุด อาคารโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร