หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-06 12:37:24


11.pptx